PIMTOOK-PIMD 69

บริษัท พิมพ์ถูก พิมพ์ดี จำกัด ยินดีให้บริการทักไลน์ได้ 24 ชม. (lineid:@pimdvip) แอดมินยินดีให้คำปรึกษา

บริษัท พิมพ์ถูก พิมพ์ดี 69 จำกัด

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 ภายใต้ทีมงานบริหารและพัฒนารุ่นที่สอง ของสำนักพิมพ์สูตรไพศาลที่ก่อตั้งมากว่า 40 ปี มีการปรับรูปแบบธุรกิจในทันสมัยและสอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบัน รวมถึงการนำเข้าเทคโนโลยี
การพิมพ์ใหม่ จากต่างประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ไม่ว่าจะผลิตจำนวนปริมาณมากและจำกัด
ลูกค้าคงรับคุณภาพและราคาที่เหมาะสม ตามนามของ บริษัท “พิมพ์ถูก พิมพ์ดี”

ปัจจุบัน บริษัท ดำเนินการผลิตด้วยเครื่องพิมพ์ทันสมัย อาทิเช่น ระบบโรตารีความเร็ว 100 เมตรต่อนาที
ระบบดิจอตอลออฟเซ็ทรุ่นใหม่จากญี่ปุ่น เครื่องพิมพ์ขนาดใหญ่สำหรับงานแบบ (Large Format A0+)
ระบบหลังการพิมพ์ที่ครบครันรองรับงานได้หลายรูปแบบ รวมถึงทีมงานออกแบบเฉพาะที่มีประสบการณ์การ
ออกแบบ ให้ลูกค้าสามารถลดต้นทุนการผลิตและได้รับคุณภาพงานที่ดีที่สุด

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 ภายใต้ทีมงานบริหารและพัฒนารุ่นที่สอง ของสำนักพิมพ์สูตรไพศาลที่ก่อตั้งมากว่า 40 ปี มีการปรับรูปแบบธุรกิจในทันสมัยและสอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบัน รวมถึงการนำเข้าเทคโนโลยีการพิมพ์ใหม่ จากต่างประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ไม่ว่าจะผลิตจำนวนปริมาณมากและจำกัด ลูกค้าคงรับคุณภาพและราคาที่เหมาะสม ตามนามของ บริษัท “พิมพ์ถูก พิมพ์ดี”

ปัจจุบัน บริษัท ดำเนินการผลิตด้วยเครื่องพิมพ์ทันสมัย อาทิเช่น ระบบโรตารีความเร็ว 100 เมตรต่อนาที ระบบดิจอตอลออฟเซ็ทรุ่นใหม่จากญี่ปุ่น เครื่องพิมพ์ขนาดใหญ่สำหรับงานแบบ (Large Format A0+) ระบบหลังการพิมพ์ที่ครบครันรองรับงานได้หลายรูปแบบ รวมถึงทีมงานออกแบบเฉพาะที่มีประสบการณ์การ ออกแบบ ให้ลูกค้าสามารถลดต้นทุนการผลิตและได้รับคุณภาพงานที่ดีที่สุด

วัตถุประสงค์

สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่
ผลิตผลงานที่มีคุณภาพ
ในราคาที่ลูกค้าพึงพอใจ

สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ผลิตผลงานที่มีคุณภาพ ในราคาที่ลูกค้าพึงพอใจ

วิสัยทัศน์

“Innovation leads the Future Quality chage the world”
ใส่ใจความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก
เน้นหนักด้านคุณภาพงานพิมพ์ สร้างความโดดเด่น
ด้วยงานสีพิเศษ

“Innovation leads the Future Quality chage the world” ใส่ใจความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก เน้นหนักด้านคุณภาพงานพิมพ์ สร้างความโดดเด่น ด้วยงานสีพิเศษ

ภารกิจ

พัฒนาเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตก้าวทันสมัย
ลดต้นทุนให้กับลูกค้าและผลิตวัตถุดิบตามความต้องการลูกค้า ตรงต่อเวลา ชื่อสัตย์และรับผิดชอบต่องาน

พัฒนาเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตก้าวทันสมัย
ลดต้นทุนให้กับลูกค้าและผลิตวัตถุดิบตามความต้องการลูกค้า ตรงต่อเวลา ชื่อสัตย์และรับผิดชอบต่องาน

ทางบริษัทมีโอกาสร่วมงานกับแบรนด์สินค้าทั้งใน
และต่างประเทศ ขอขอบคุณที่ให้เรามีส่วนร่วมในความสำเร็จ
PIMTOOK PIMD

ทางบริษัทมีโอกาสร่วมงานกับแบรนด์สินค้าทั้งใน
และต่างประเทศ ขอขอบคุณที่ให้เรามีส่วนร่วมในความสำเร็จ PIMTOOK PIMD

บริการ - สินค้าของเรา

สติกเกอร์ บาร์โค๊ต สคบ. popup ทั้งแบบม้วนและแผ่น ขั้นต่ำ 1 ตร.ม ลงวัสดุ PVC,PP,PAPER,PP Silver, PET, Static etc. BOX กล่องบริรจุภัณฑ์ DOCUMENT – POSTER – POSTER AO A1 A2 A3 A4 ถ่ายเอกสาร ปริ้น สแกน (สี-ขาวดำ) โปสเตอร์ แบบแปลน กระดาษปอร์น ไข พิมพ์เขียว อาร์ต

Rollup โต๊ะบูธ รงญี่ปุ่น Standy Xstand ไวนิล BOOK&BINDING หนังสือ เริ่มต้น 1 เล่ม : เข้าเล่มไสกาว กระดูกงู สันห่วง ปกแข็ง เย็บกี่ มุงหลังคา STATIC สูญญากาศ สำหรับติดกระจก FLEX เฟล็กพิมพ์สำหรับรีดลงเสื้อผ้า BUSINESS CARD นามบัตร WEDDING CARD การ์ดเชิญ STAMPER ตรายาง

สติกเกอร์เจ, สติกเกอร์ THANKYOU, สติกเกอร์ใสวงกลม, สติกเกอร์บาร์โค๊ต สติกเกอร์ A4 สำหรับปริ้น

แบบมือติด กึ่งอัตโนมัติ สายพาน กระดาษม้วน สำหรับงานปรินท์แบบ

แบบมือติด กึ่งอัตโนมัติ สายพาน กระดาษม้วน
สำหรับงานปริ้นแบบ

Certificate